Belastingvoordeel

De Stichting Vrienden Urbanuskerk te Nes aan de Amstel is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met de kwalificatie "cultuur", onder fiscaal nummer 816767324.

Uw gift en de fiscus in 2020:

Elke financiële gift aan onze stichting is aftrekbaar van de inkomsten-belasting of vennootschapsbelasting dankzij onze ‘culturele ANBI-status’. De Geefwet bepaalt dat een gift aan onze stichting fiscaal erg aantrekkelijk kan zijn. Voor particulieren geldt dat schenken met een schenkings-overeenkomst voor vijf jaar het meest gunstig is. Deze schenkingsovereenkomst sluit u af met onze penningmeester. Tot een schenkingsbedrag van 5000 euro per jaar is 125% van uw gift volledig aftrekbaar van uw verzamelinkomen. Zonder schenkingsovereenkomst kunt u alleen het deel boven 1% tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken. Afhankelijk van uw totale giften aan ANBI-instellingen per jaar kan dat ook gunstig zijn. Omdat ieders belastbaar inkomen en totaal aan jaarlijkse giften verschillend is kunnen we geen algemeen geldend rekenvoorbeeld maken. Raadpleeg voor uw persoonlijke situatie uw belastingadviseur.
Stel, uw belastbaar inkomen is € 40.000 (37,55% inkomstenbelasting), u schenkt 100 euro aan onze stichting en in totaal schenkt u niet meer dan 400 euro aan diverse anbi-instellingen. Dan is de rekensom als volgt:

Zonder schenkings-overeenkomst:

U schenkt 100,-
+ 25% Geefwet 25,-
- 1% drempel 125,-
Totaal aftrek 0,-

U betaalt in feite 100,00

Met schenkings-overeenkomst voor vijf jaar:

U schenkt 100,-
+ 25% Geefwet 25,-
Geen 1% drempel
Totaal aftrek 125,-
Teruggave belasting 46,94
U betaalt in feite 53,06

Indien u voor de inkomstenbelasting in de hoogste belastingschijf valt (belastbaar inkomen vanaf 68.508) is de rekensom met schenkings-overeenkomst gunstiger. Met ingang van 2020 krijgt u 46% belasting terug over dit geschonken bedrag. U krijgt dan € 57,50 terug bij het bovenstaande voorbeeld.

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen hun schenking aan onze stichting voor 150% aftrekken van hun fiscale winst (maximum van de extra 50% = € 2500,-).

Onze stichting hoeft over uw gift geen schenk- of erfbelasting te betalen. Zo weet u zeker dat uw gift voor 100% besteed wordt aan de instandhouding van het kerkgebouw.

Wilt u zich aanmelden aan donateur? Zie verdere informatie onder “aanmelden als vriend” bij contacten.

Zie voor meer informatie over schenkingen www.belastingdienst.nl. link; https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/