spacer.gif, 0 kB


Jaarverslagen:

Het bestuur van de stichting doet jaarlijks uitgebreid verslag van alle activiteiten, de beleidsvoornemens en geeft financiële verantwoording.
De jaarverslagen zijn vanaf 2011 openbaar.
U kunt een verslag downloaden door te klikken op:

Maart 2020:
Ons jaarverslag, inclusief jaarrekening en de verklaring van de kascommissie staan gepubliceerd op onze website. In 2019 hebben we succesvolle activiteiten georganiseerd met als klapper het eerste lustrum van Kerst aan de Amstel. Ons vermogen is in 2019 met ruim 34.000 euro gegroeid. Een mooi resultaat omdat we aan het sparen zijn voor het onderhoud aan de glas in lood ramen van het priesterkoor. Wij danken de kascommissie: Rinus van ít Schip en Ab Rijnbeek voor hun inzet en natuurlijk alle gulle donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt!

jaarverslag 2011

jaarverslag 2012

jaarverslag 2013

jaarverslag 2014

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag 2019